Studenterdemokrati er en vigtig del af KEAs organisation, og derfor har KEA De Studerendes Råd (DSR), hvorigennem du som studerende kan få indflydelse på blandt andet undervisningsmiljøet, de fysiske rammer, trivsel blandt de studerende og meget mere.

DSR er blandt andet repræsenteret i uddannelsesudvalget og KEAs bestyrelse, og så holde de i løbet af året fire møder med KEAs direktion.

Udover DSR er der på KEA en Studiemiljørepræsentant (SMR) i alle klasserne. SMR'erne har fokus på den daglige trivsel i klasserne og andre hverdags-problematikker, som melder sig. Disse tages med til de løbende SMR-samlinger, som afholdes på de enkelte programområder, for at Lokalrådet kan tage det med videre til møde med uddannelsescheferne. 

Lokalrådet er konstitueret af en mindre grupper SMR'er fra hvert programområde, som søger at strømline de emner der rører sig på programområderne, så de kan italesættes over for uddannelsescheferne og DSR. 

Her på siden kan du læse mere om, hvordan du engagerer dig.