For at sikre et godt samarbejde mellem KEA og Simply Cooking, har KEA nedsat en kantinebrugergruppe, der mødes 2-3 gange årligt og snakker om emner i relation til kantinedriften.