Praktikken er en obligatorisk del af din uddannelse.

Praktikken har et omfang på 15 eller 30 ECTS-point, svarende til 10 eller 20 ugers fuldtidspraktik. Arbejdstiden skal være 37 timer/uge.

Omfanget er fastsat i en bekendtgørelse for KEAs uddannelser. Det betyder, at du hverken kan være færre eller flere uger i praktik end de 10 eller 20 uger.

Som udgangspunkt ligger arbejdstiden i dagtimerne på hverdage. Virksomhed og praktikant kan dog aftale, at nogle af timerne placeres om aftenen eller i weekenden.

Kan du af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke være i praktik 37 timer per uge, kan du søge dispensation til at være i praktik flere dage og færre timer om dagen. Du søger dispensation via SDBF.DK. Du kan evt. tale med studievejledningen, inden du søger.

I studieordningen er det fastlagt, hvornår på uddannelsen, du skal i praktik. Det er ikke muligt at flytte praktikken og tage den på et andet tidspunkt.