Det er et krav, at du finder mindst én ekstern mentor, der kan give dig faglig sparring under praktikken.