Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad du som studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen i studieordningen.