De Studerendes Råd (DSR) afholder hvert semester generalforsamling (GF) – foreningens øverste demokratiske myndighed.