I KEAs bestyrelse sidder to studenterrepræsentanter på vegne af alle fuldtidsstuderende på KEA. Der er valg hvert andet år og alle fuldtidsstuderende har stemmeret.