Service Desk er din fælles indgang til KEAs IT og Facility afdelinger. Facility står for bygningsdrift, mens IT sørger for, at der styr på det digitale KEA.