Studenterdemokrati er en vigtig del af KEAs organisation, og derfor har KEA De Studerendes Råd (DSR), hvorigennem du som studerende kan få indflydelse på blandt andet undervisningsmiljøet, de fysiske rammer, trivsel blandt de studerende og meget mere.