Mandag d. 7. november blev der afholdt generalforsamling i DSR, og et nyt formandskab er valgt. Læs referatet, og hvem der er blevet valgt her.

1. Årsberetning fra forkvinde Mia Wilkenskjeld Jørgensen

Ting DSR har afholdt i dette år:

 • Semesterstartsfest.
 • DSR-weekend.
 • Introdage/-tur for alle nye på KEA.
 • DSR er kommet med i kantineudvalget.
 • De studerende kan få deres skema ned i deres kalender.
 • Paneldebat, for at holde de studerende politisk aktive.

 

DSR skulle have afholdt VM men vil ikke støtte Qatar og har derfor aflyst (i forlængelse af Københavns Kommunes beslutning).

DESO er blevet en stærkt forankret forening, som er klar til at gøre en større forskel for alle erhvervsakademierne.

 

 • Christian og Magnus er blevet medlemmer af DESO.
 • Måden hvorpå der vælges DESO-medlemmer, skal på sigt skrives ind i DSRs vedtægter.

Velkommen til en ny ansat i Studieliv, Casper Wiklund.

 

2. Fremlæggelse af regnskab for året

DSR fik i december ca. 500.000 kr.

Der er brugt mange penge i år på sociale aktiviteter, især Semesterstartsfest og RUS.

 • Grunden til brugen af de mange penge, er for at få gang i studiemiljøet efter COVID-19.

Posterne i regnskabet er afrundede tal.

 • Der er brugt omkring 40.000 på honorar.

Budget
Det kræver fortsat et tilskud fra KEA, hvis en Semesterstartsfest skal afholdes igen.

Der skal søges fonde og tilskud fra f.eks. fagforeninger for at få en større indtægt i DSR, bl.a. for at kunne støtte RUS.

 • DESO kan være behjælpelig med sparring/netværk.

Budgettet bliver midlertidigt godkendt, men bliver taget op til næstkommende DSR-møde, da enkelte poster kræver justeringer.

 

3. Vedtagede forslag ved generalforsamlingen 07.11.22

§X, stk. 1
Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte et arbejdsudvalg som de vurderer nødvendigt for den givne dagsorden.

§X, stk. 2 

Alle arbejdsgrupper og udvalg nedsat af bestyrelsen er underlagt bestyrelsens vedtægter og eventuelt forretningsordner.

§X, stk. 3
Medlemmer udenfor DSR, i de nedsatte arbejdsudvalg, besidder udelukkende en rådgivende funktion og har ikke stemmeret i DSR.

 

§2, stk. XX.1
DSR varetager udelukkende de studerendes behov og interesser, lokalt på KEA og nationalt i DESO.

§2, stk. XX.2

DSR vil altid agere som tillidsrepræsentanter for alle frivillige på KEA i situationer overfor ansatte på KEA.

 

4. Valg til formandskab

 • Mia Wilkenskjeld Jørgensen genopstiller ikke (dimitterer pr. januar 2023).
 • Mikkel Hugo genopstiller ikke (dimmiteret pr. juni 2022).

 

Ann Katrine Vesterbæk Hansen og Magnus Nielsen opstiller til formandskabet.

Der er fortaget enighed mellem kandidaterne, og derfor fredeligt valg.

 • Ann Katrine Vesterbæk Hansen er vedtaget som forperson, uden indvendinger.
 • Magnus Nielsen er vedtaget som næstforperson, uden indvendinger.
 • (Studieliv er vedtaget som kasserer, uden indvendinger.)

Der vælges to suppleanter til formandskabet på næste DSR-møde.

 

Læs mere om DSR her og hold øje med deres kommende begivenheder. 

 

 

 

 

 

Fællesbillede med DSR og KEAs Direktion fra mødet d. 27.10.22