Studievejledning på KEA er et tilbud om frivillige, fortrolige og uforpligtende samtaler om studiet og alt hvad der påvirker studiet.

I løbet af studiet kan ALLE studerende opleve udfordringer, som de opsøger vejledning til at tackle. Vi møder både studerende der er udfordret af rammerne for studiet (f.eks. love og regler på området, studieordning, studieaktivitets regler, mm), det faglige niveau, krav til ansvar for egen læring, at skulle tilrettelægge og prioritere studiet mm, men også studerende der har helt styr på alt dette, men som oplever personlige udfordringer undervejs, der påvirker studieaktiviteten.

Studievejlederne på KEA tilbyder professionelle, personlige samtaler, og vi arbejder ud fra mange forskellige vejledningsteorier alt efter indholdet i det enkelte møde. Vi er professionelle studie- og karrierevejledere, der alle er uddannet inden for uddannelses- erhvervs- og karrierevejledning.