Eksamensreglerne indeholder de overordnede retningslinjer for afvikling af eksamen for fuldtidsuddannelserne på KEA.

Formålet med eksamensreglerne er at sikre, at du som studerende er velinformeret om gældende lovgivning og regler om eksamen. Du kan finde mere information om eksameners placering i uddannelsesforløbet, prøveformer mv. i den enkelte uddannelses studieordning.

Formålet med eksamen er at dokumentere, i hvilken grad du som studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen i studieordningen.

Studieordningerne finder du på din uddannelsesside her på mit.kea.dk.