Det danske arbejdsmarked kan være en mundfuld for internationale studerende. En ting er at finde et arbejde, men noget helt andet er at lure den danske humor, sarkasme og ikke mindst den danske chef. Men internationale studerende på KEA føler, de blev godt rustet til jobbet i Danmark.

Internationale studerende er en gevinst for det danske samfund, særligt hvis de bliver i Danmark efter endt uddannelse og får et job. Det blev der sat fokus på til KEAs arrangement Made@KEA onsdag den 11. november, hvor otte internationale alumner fortalte om deres vej fra KEA til job i Danmark.

Hvor omgangstone, væremåde, arbejdskultur og sociale og faglige forventninger, kan være lidt af en omvæltning for udlændinge, så oplevede panelet til gengæld, at deres uddannelse på KEA har rustet dem til opgaverne og projekterne på deres nuværende arbejdsplads.

"De projekter, vi lavede på KEA, var langt hen ad vejen samme type projekter, som jeg laver i min virksomhed nu. Forskellen er den tid, man har til at lave projektet i. Det hele skal gå lidt hurtigere nu end på KEA," fortalte Luke Boschoff, som er co-founder af Arcana ApS og har studeret Production Technology og Product Development and Integrative Technology på KEA.

Det blev understøttet af Polly Bosworth, som arbejder som Senior Brand Designer hos Trustpilot.

"KEA gør os klar til jobmarkedet. Jeg arbejdede for B&O, mens jeg læste på KEA, og i studiesammenhæng skulle vi samtidig lave et projekt for B&O. Det, vi lavede i undervisningen, var meget lig det, jeg rent faktisk sad og lavede på mit arbejde."

Og det er ikke kun det faglige i projekterne, der er med til at forberede de studerende til arbejdslivet:

"KEA klæder os på til at samarbejde med mange forskellige mennesker i vores gruppeprojekter," fortæller Herine Tsui, Regional Manager hos Trollbeads, hvilket er en fordel på et arbejdsmarked, der er drevet af teams og samarbejde.

Kompetencer, netværk og portfolio er vejen frem

Godt klædt på til arbejdsmarkedet gør det ikke af sig selv. Så paneldeltagerne kom også med deres bud, hvad der har været vigtigst – og knap så vigtig - på deres vej til arbejde i Danmark.

Det vigtige har været deres kompetencer, deres netværk og ikke mindst deres portfolio, når de har søgt job i Danmark. Og én ting er de enige om ikke betyder noget for jobsøgningen, nemlig karakterer:

"Mine forældre har været stolte, når jeg fik høje karakterer, men jeg har ikke oplevet, at der er blevet spurgt ind til mine karakterer, efter jeg blev færdig med min uddannelse," siger Lau Pop, Senior Frontend Developer i Nordea Markets.

"Folk har altid kun henvist til mit portfolio," siger Polly Bosworth, som bliver bakket op af Herine Tsui, der tilføjer:

"Netværk og deltagelse i case competitions gør, at jeg har fået det job, jeg har i dag."

Matthew Thomson er enig. Han fik drømmejobbet hos BIG ved at turde række ud til en oplægsholder fra BIG, som han kun havde mødt kortvarigt:

"Som udlænding i Danmark handler det om ikke at være bange for at spørge og række ud. De skal nok sige nej, hvis de ikke har tid eller ikke er interesserede," mener Matthew, der læste Architectural Technology and Construction Management på KEA.