I Wearables Lab kan du arbejde med wearables, hvilket på dansk kan oversættes til ’kropsbåren elektronik’.