I sommerperioden vil der være reduceret drift på KEAs adresser i uge 28 til og med uge 31, herunder begrænset adgang for de studerende.

Adgang for de studerende

De studerende, som har behov for adgang til KEAs bygninger, kan henvende sig i receptionen på Guldbergsgade 29N og administrationen på Lygten 16, hvor de kan få udleveret et midlertidigt adgangskort.

Labs/værksteder

Der er lukket for adgang til alle labs for studerende, med mindre der er truffet aftale med studieledelsen. Der skal dog gøres opmærksomt på, at maskiner og udstyr i labs ikke er tilgængelige, med mindre der er planlagte workshops. Dette gælder dog ikke Material Design Lab.

Drift generelt

Grundet den lave aktivitet i perioden vil rengøringen være meget reduceret. Husk at tømme evt. køleskabe, da alt vil blive kasseret.

Rigtig god sommer fra KEA Campusservice!