Kære studerende, alle lockers bliver tømt fra mandag d. 1. juli.

Eventuelt glemt indhold med værdi opmagasineres hos KEA indtil 1. oktober 2019 og bliver derefter afleveret til politiets hittegodskontor.