Fra 08.07 frem til 10.08.2020 skal cykelkælderen på Guldbergsgade 29N renoveres. Det betyder, at du ikke kan benytte cykelkælderen i den pågældende periode, og KEA Facility henviser i stedet til, at du stiller din cykel i gårdarealet mellem bygning A, C og D.

Har du pt. din cykel stående i cykelkælderen, og har du ikke mulighed for at afhente denne, inden renoveringen påbegyndes, opmagasinerer vi den for dig. Skriv til Service Desk for at få din cykel udleveret.