Som noget nyt kan studerende få tilbudt onlinesamtaler via Skype, både med og uden video.

Tilbuddet retter sig især mod studerende, der bor langt fra Studenterrådgivningen, eller studerende der af andre årsager har vanskeligt ved at komme til Studenterrådgivningen.

Om Studenterrådgivningen: Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser.