Kære studerende

På regeringens pressemøde i tirsdags opfordrede myndighederne alle unge i alderen 15-25 år i 17 hovedstadskommuner til at blive testet for covid-19.

Københavns Kommune har henvendt sig for at bede KEA om at hjælpe med at stille lokale til rådighed på Nørrebro for den store opgave med at teste unge mellem 15 og 25 år, og KEA har sagt ja til at hjælpe med denne vigtige samfundsopgave.

Derfor vil Region Hovedstaden og Københavns Kommune etablere midlertidigt testcenter for covid-19 i KEAs Guldbergsgade-kompleks. Testcenteret er placeret i ”Restauranten”, der er et mødelokale placeret tæt på kantinen ud mod Guldbergsgade. Testcenteret har åbent alle dage fra kl. 10-16 i perioden fra og med lørdag den 5. december til og med fredag den 11. december.

Det midlertidige testcenter kan benyttes uden tidsbestilling og er henvendt til de 15-25-årige, men er ikke forbeholdt dem. Man må ikke benytte det midlertidige testcenter, hvis man har symptomer på covid-19.

Vi opfordrer dig som studerende i aldersgruppen til at benytte dig af muligheden og lade dig teste som anbefalet af myndighederne – enten på KEA eller på et teststed tættere på dig.

Læs mere om teststeder på Region Hovedstadens hjemmeside https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Smitten-skal-d%C3%A6mpes-inden-jul-Massetest-af-unge-mellem-15-og-25-%C3%A5r-i-hovedstadsomr%C3%A5det.aspx – og hvis man har symptomer, på https://www.coronaprover.dk/

Det er som sagt Region Hovedstaden og Københavns Kommune, som står for det midlertidige testcenter, og de står også for håndtering af adgang til og fra lokalet. Lokalet er udvalgt, da der er adgang til lokalet uden at skulle ind på KEA, og dørene mellem lokalet og kantinen/resten af KEA vil i perioden ikke kunne benyttes til at komme ind på KEA. Region Hovedstaden og Københavns Kommune vil have personale på stedet til at styre eventuel kø og færdsel til og fra testcenteret. Vi gør opmærksom på, at man kan benytte indgangene til Guldbergsgade-komplekset fra Nørrebrogade eller Meinungsgade, hvis man vil undgå kontakt til testcenteret.

Med ønsket om, at vi passer godt på hinanden.

De allerbedste hilsener
Jens Barslund Ellehauge
Ressourcedirektør