Alle uddannelser på KEA har en studieordning, som fastsætter en række bestemmelser for uddannelsen. Den beskriver eksempelvis, hvad dine fag handler om og hvad de vil give dig af viden, færdigheder og kompetencer. 

I studieordningen kan du bl.a. finde: 

  • Læringsmål (viden, færdigheder og kompetencer) 
  • Regler om eksamen 
  • Beskrivelse af fag 
  • Antal ECTS-point inden for forskellige områder (Se mere under ECTS  i studiehåndbogen.

Som studerende har du selv pligt til selv at holde dig orienteret om reglerne på din uddannelse. 

Læs mere om studieordninger i studiehåndbogen.  Find din studieordning under din uddannelses side her på mit.kea