Som studerende på KEA kan du søge om specialpædagogisk støtte (SPS), hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse. 

SPS er en støtteordning, der skal sikre, at studerende med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse kan uddanne sig på lige fod med andre. 

 

Hjælpen afhænger af din funktionsnedsættelse og dækker bl.a. ordblindhed, hørehæmning, bevægelseshæmning samt psykiske funktionsnedsættelser.   

 

Eksempler på støtte for studerende med psykiske funktionsnedsættelser kan være: 

Støtteperson: mentor, der hjælper med at skabe struktur og overblik over studielivet og har regelmæssig konkakt med den studerende. 

Støttetimer ved faglig støttelærer: hjælper den studerende med at udvikle strategier, som kan understøtte fagligt overblik og indlæring.