Denne kontakt aktiveres ved hjælp af et magnetfelt